Park Village Océlandes

Vakantiepark in Les Landes - Saint Julien en Born - Zuid-West Frankrijk

Village Ocelandes

Onze huisjes

Voorwaarden

 

HUURPERIODE

De huurperiode gaat in op de dag van aankomst vanaf 16:00 uur en eindigt op de dag van vertrek vóór 10.00 uur. In week 27 t/m 34 kunt uitsluitend op woensdag en/of zaterdag arriveren en/of vertrekken.

RESERVERING  

Uw reservering is definitief na ontvangst van de aanbetaling of de gehele huursom indien u reserveert binnen 5 weken vóór aanvang van de huurperiode.

BETALING

Een aanbetaling van 30% van het totaalbedrag dient binnen 2 weken voldaan te zijn. Het resterende bedrag dient 5 weken voordat de huurperiode ingaat voldaan te zijn. Wanneer de boekingsdatum 5 weken of minder voor de huurperiode ligt, dient het totaalbedrag per omgaande voldaan te worden.

SLEUTELOVERDRACHT

Bij aankomst wordt u welkom geheten door onze meertalige medewerkers ter plaatse. U ontvangt de sleutel, zij wijzen u de weg op het park en informeren u over zaken van algemene aard.

BORGSOM

Na uw vertrek wordt de woning gecontroleerd, indien alles in goede orde is achtergelaten en er geen schade en/of breuk is, wordt de borgsom binnen 2 weken  geretourneerd. Indien wel sprake is van schade en/of breuk, zullen de kosten op de borgsom in mindering worden gebracht. Indien de schade hoger is dan de borgsom vindt verrekening van de kosten plaats.

SCHOONMAAK

Uw woning wordt bij vertrek schoongemaakt, echter u wordt verzocht de woning in goede staat van netheid achter te laten, anders zijn wij genoodzaakt extra schoonmaakkosten te berekenen. Laat geen afwas, levensmiddelen in de koelkast/vriezer, volle prullenbakken, vuilniszakken e.d. staan.

INVENTARIS

De door u gehuurde woning is zo volledig mogelijk ingericht, echter linnengoed (lakens, slopen, dekbedhoezen, hand- en theedoeken) dient u zelf mee te nemen. Bedlinnen, keukendoeken en handdoekenpakketten zijn ook te huur. Gelieve dit bij de reservering aan te geven.

MAXIMAAL AANTAL GASTEN

Gebruik en bewoning maximaal door het aantal aangegeven personen waarvoor de woning is ingericht. Bij constatering van bewoning door meer dan het toegestane aantal personen door degene die de controle uitvoert, heeft hij/zij het recht hier maatregelen tegen te nemen.

HUISDIEREN     

Het meenemen van huisdieren is voor huurders helaas niet toegestaan.

AANSPRAKELIJKHEID

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor: diefstal, verlies, schade, kwetsing of ongeval veroorzaakt door personen of goederen tijdens en ten gevolge van hun verblijf; geringe afwijkingen van de aangeboden accommodatie; het onklaar of buiten werking raken van technische installaties of het uitvallen of sluiten van voorzieningen en/of  faciliteiten in en om het huis en op het park. Indien u desondanks een klacht mocht hebben tijdens uw verblijf dient u deze zo spoedig mogelijk aan de ter plaatse zijnde medewerkers kenbaar te maken, alsmede Bluemundo te informeren. Er zal alles in het werk gesteld worden om het probleem op te lossen. Indien u om welke reden dan ook, zelf kosten moet of wilt maken, dan dient u ons hiervan van tevoren op de hoogte te stellen. Wij gaan niet in op claims achteraf vanwege klachten die niet tijdig aan ons gemeld zijn. Uiteraard zijn positieve suggesties ook welkom.

PARKREGLEMENT

De huurder dient zich te houden aan de voorwaarden zoals genoemd in het parkreglement dat in alle huizen standaard aanwezig is.

ANNULERING

Indien u wilt annuleren, dient u een met redenen omkleed verzoek schriftelijk te verstrekken aan verhuurder. Het ongedaan maken van een reservering is ook mogelijk als de huurder een gelijkwaardige vervanger vindt, dit echter op voorwaarde dat wij een bevestiging en een betaling van de nieuwe huurder ontvangen. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht.
Bij annulering zonder vervanging bedragen de annuleringskosten: bij annulering meer dan 5 weken voor aanvang van de huurperiode 30% van de totale huursom, bij annulering binnen 5 weken voor aanvang van de huurperiode 100% van de totale huursom.  I.v.m. COVID kunnen wij hier geen uitzondering op maken.
Wij adviseren u dringend een annuleringsverzekering af te sluiten, waarbij u gedekt bent tegen onvoorziene, bijzondere omstandigheden, waardoor u niet met vakantie kunt gaan. Dit kan natuurlijk alleen indien de reden van afzegging een verzekerde gebeurtenis is volgens de annuleringsvoorwaarden van de verzekeringsmaatschappij.